SBC for Digital Signage2019-03-26T13:49:25+01:00

SBC for Digital Signage

Designed for 24/h high quality video and HTML5 with GPU accelerated playback

URVEBoard A17

 1. Wytrzymałość

  URVE Board A17 to pasywnie chłodzony i odporny na wibracje komputer dedykowany do nietypowych zastosowań
 2. Kompatybilność

  URVE Board A17 jest w pełni kompatybilny z multimedialnym systemem Digital Signage – URVE
 3. Niezawodność

  URVE Board A17 przystosowany jest do ciągłej pracy 24/7/365
 1. Durability

  URVE Board A17 is a passively cooled and vibration resistant computer dedicated for non-standard usage
 2. Compatibility

  URVE Board A17 is fully compatible with the multimedia Digital Signage system – URVE
 3. Reliability

  URVE Board A17 is adapted to operate continuously 24/7/365

Coreboard A17

Definicja pinów

Pin Definition

LVDS

Definicja pinów

Pin Definition

URVEBoard A72

 1. Multi-platformowość

  URVE Board A72 działa pod kontrolą systemów Android oraz Linux
 2. Kompatybilność

  URVE Board A72 jest w pełni kompatybilny z multimedialnym systemem Digital Signage – URVE
 3. Niezawodność

  URVE Board A72 przystosowany jest do ciągłej pracy 24/7/365
 4. Modułowość

  Możliwość kastomizacji URVE Board A72 zgodnie z indywidualnymi potrzebami
 1. Multi-platformness

  URVE Board A72 operates under the control of Android and Linux
 2. Compatibility

  URVE Board A72 is fully compatible with the multimedia Digital Signage system – URVE
 3. Reliability

  URVE Board A72 is adapted to operate continuously 24/7/365
 4. Modularity

  Possibility of customizing URVE Board A72 according to individual needs

Zaprojektowane do odtwarzania 24h/dobę

Mocne platformy multimedialne

Zaprojektowane w całości do odtwarzania 24h na dobę 365 dni w roku

Designed for 24/h playback

Powerful multimedia hardware platforms

Designed from the scratch for 24h/365 playback

Compare URVEBoard

A17 & A72

How URVE Platform works?

Windows, Linux, Android. Nawet Smart TV.
Zaprojektowaliśmy wszystko do odtwarzania 24h na dobę

Windows, Linux, Android. Smart TV too.
Designed from the scratch for 24h/365 playback

Oni nam zaufali

Ponad 10 lat doświadczenia w branży zdalnego zarządzania ekranami i ponad 600 szczęśliwych klientów URVE, oto kilku z nich.

They trusted us

More than 10 years in Digital Signage sector and more than 600 happy URVE customers, here are some of them.

Nasz zespół

Jesteśmy doświadczonym zespołem programistów, artystów i konstruktorów.
Budujemy urządzenia i dedykowane im oprogramowanie i mamy setki partnerów i klientów.
Wspieramy ich w kraju i na świecie, zarówno we wdrożeniach URVE jak i jego użytkownaniu.

Our team

We are experienced team of programmers, artists and constructors.
We manufacture hardware and tailored software and we have hundreds of partners and customers.
We support them across all the European countries in URVE deployments.

Michał

Tomasz

Ewelina 

Juliusz 

Sebastian

Justyna

Wojciech

Tomasz

Konrad

Dawid

Adrian 

Paweł 

Łukasz

Łukasz

Adrian