Projekty UE2021-08-23T09:43:12+02:00

Projekty UE

Cele projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej firmy Eveo Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie sprzedaży oferowanej grupy produktowej, o następujące nowe rynki zagraniczne: Chiny, Niemcy, Hiszpania i Czechy. Cel wyznaczony dla przedmiotowego projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie działań rekomendowanych przez ekspertów w opracowanym modelu biznesowym związanym z internacjonalizacją działalności firmy Eveo Sp. z o.o.. Wdrożenie nowego modelu biznesowego pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności oraz możliwości rozwojowych firmy.

Planowane efekty
Długoterminowym efektem realizacji projektu będzie:

1. Wzrost sprzedaży produktów obecnie znajdującego się w ofercie firmy na nowych rynkach zagranicznych,
2. Wzrost poziomu eksportu produktów,
3. Zwiększenie przychodów firmy poprzez wejście na nowe rynki,
4. Pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych,
5. Zwiększenie rozpoznawalności marki Eveo Sp. z o.o. na globalnym rynku.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.06.2019

Firma Eveo Sp. z o. o. ogłosiła zapytanie ofertowe na przygotowanie modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności celem wprowadzenia własnych produktów na rynki zagraniczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres siedziby firmy Eveo Sp. z o.o., ul. Rejtana 8, 35-303 Rzeszów, do dnia 03.07.2019 r. do godz. 15:00.

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe_1-06-2019 (1)
protokol_z_wyboru_ofert.pdf

Zapytanie ofertowe z dnia 04.01.2021

Firma Eveo Sp. z o. o. ogłosiła zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową w zakresie prowadzenia działań sprzedażowych na rynkach zagranicznych Chin, Czech, Hiszpanii i Niemiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w zapytaniu ofertowym (do pobrania poniżej). Oferty należy przesłać w formie pliku .pdf .doc na email: Michal.Olejko@eveo.pl do dnia 12.01.2021 r.

Pliki do pobrania:

20210104_Zapytanie_ofertowe_szkolenie.pdf
informacja_o_wyborze_oferty_szkolenie.pdf

Skip to content

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.
Read more
Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close