Excel XLS – integracja

Wytyczne integracji z Excel (XLS)

Wymagania dotyczące integracji

Wymagany jest odpowiednio spreparowany plik XLS, który będzie zawierać w:

  • Kolumnie A uniwersalne identyfikatory wydarzeń
  • Kolumnie B daty i godziny rozpoczęcia wydarzeń
  • Kolumnie C daty i godziny zakończenia wydarzeń
  • Kolumnie D tematy spotkań
  • Kolumnie E autora/organizatora spotkań
  • Kolumnie F opisy spotkań
  • Kolumnie G nazwa integrowana salki (nazwa z pola integratoin resource name)
Przykładowa tabelka w Excel

Przykładowa tabelka w Excel

Pierwszy rząd jest pomijany, dlatego w A1, B1, C1, D1, E1, F1 i G1 zalecamy napisać opisy kolumn

Dla serwera URVE plik XLS musi być dostępny po HTTP lub może być umieszczony na serwerze URVE.

Architektura

Import wydarzeń z pliku XLS

Integracja z plikiem Excel polega na pobraniu pliku z podanej ścieżki. Następnie z już pobranego pliku czyta listę wydarzeń. Na podstawie identyfikatorów wie, które wydarzenia należy zaktualizować, a które należy dodać. Wydarzenia, które są poza listą zostają oznaczone jako odrzucone.

Import wydarzeń

Import wydarzeń

Integracja

Integracja odbywa się przez wprowadzenie danych dostępowych przez Webmanager URVE w odpowiednich modułach (Rooms reservation – import i Rooms).
W Rooms integration service wpisujemy adres do pliku. Natomiast w Rooms uzupełniamy Integration Resource Name. Po zapisaniu danych wydarzenia będą automatycznie importowane co minutę. Zmiana częstotliwości importowania danych w ustawieniach Harmonogramu Windows.

Widok konfiguracji integracji z XLS

Widok konfiguracji integracji z XLS

2019-10-12T11:51:35+02:00

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.
Read more
Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close