About clone

This author has not yet filled in any details.
So far clone has created 12 blog entries.

Touch Panel

Instrukcja obsługi modułu Touch Panel

Wstęp

Touch panel służy do prostego i szybkiego zarządzania wyświetlaną treścią na wszystkich playerach zarejestrowanych w systemie. Wspiera on takie funkcjonalności jak:

 • Przełączanie playlisty
 • Przełączanie pojedynczych klipów na playliście
 • Wysyłanie własnych UrveScriptów jednym kliknięciem
 • Przełączanie klipów dynamicznych
 • Przełączanie odtwarzanych klipów (do przodu/do tyłu)

Możemy tworzyć nieograniczoną ilość paneli, które będą miały w sobie różne wybrane funkcjonalności zależne od konfiguracji.
Zarządzanie odbywa się na wybraniu interesujących nas playerów (lub grupy, poprzez słowo kluczowe) i wykonaniu jednego kliknięcia na wybranej funkcji (kafelku)

Tworzenie nowego panelu

 • Z rozwijanego menu po lewej stronie WebManagera przechodzimy do modułu Touch Panel
 • Otworzy nam się okno zarządzania. Należy kliknąć guzik Dodaj z ikoną plusa

Konfiguracja panelu

Przy tworzeniu nowego panelu automatycznie otworzy nam się strona konfiguracji. Konfigurację istniejącego panelu możemy zmienić klikająć ikonę ołówka w zarządzaniu panelami.

Checkbox znajdujący się obok przycisku Zapisz służy do przyspieszenia wykonywanych funkcji. Gdy jest zaznaczony, wykonywane funkcje będą przekazywane bezpośrednio (znacznie szybciej) do urządzeń poprzez sieć lokalną.

W konfiguratorze wybieramy funkcje jakie będzie oferował nasz panel. Po kliknięciu (wybraniu) danej funkcji z paska na górze, zostanie ona dodana jako kafelek w panelu. Każdy kafelek musi zostać dodatkowo skonfigurowany poprzez kliknięcie ikonki ołówka. Możemy opcjonalnie ustawić własny obrazek (ikonę) dla danego kafelka. Po skonfigurowaniu kafelka klikamy Zapisz.

Gdy ukończymy konfigurację kafelków, klikamy przycisk Zapisz znajdujący się na górnym pasku.
Wyskoczy nam okienko, w którym musimy podać nazwę, dzięki której zidentyfikujemy panel.

Po zapisaniu konfiguracji zalecane jest wykonanie Publikacji, by wszystkie zmiany zostały uwzględnione przez playery.

Opis dostępnych funkcji oraz ich konfiguracji

Playlist

Funkcja Playlist służy do przełączania playlisty w wybranym obszarze. Możemy dzięki niej w prosty sposób uruchomić np. playlistę reklamową zamiast obecnej na wybranych urządzeniach.

Konfiguracja

Pole Obszar: jest to obszar, w którym ma zostać zmieniona playlista (jeśli urządzenie posiada taki obszar)
Pole Playlista: jest to playlista którą chcemy uruchomić

Clip

Funkcja Clips służy do uruchamiania wybranego klipu z playlisty.
Uwaga: funkcja nie działa na urządzeniach androidowych oraz wymaga, by playlista na której przełączamy klip była aktualnie odtwarzana na urządzeniach.

Konfiguracja

Pola Obszar: są to obszary, na których odtwarzana jest wybrana niżej playlista i na których zostanie zmieniony klip (w przypadku tylko jednego należy po prostu wybrać dwa razy ten sam obszar)
Pole Playlista: jest to playlista z której będziemy wybierać klipy do przełączenia. Urządzenie musi aktualnie wyświetlać tę playlistę w wybranym obszarze by zmiana zadziałała.

UrveScript

Funkcja UrveScript służy do ręcznego wysyłania własnych skryptów do urządzeń. Jest to podstawa działania całego modułu kafelków, który robi to automatycznie.

Konfiguracja

Pole Script: skrypt, który ma się uruchomić na urządzeniach. Każde polecenie musi być zakończone średnikiem. Lista dostępnych skryptów i ich opisów dostępna jest w strefie partnera.

Dynamic Clip

Funkcja Dynamic Clip służy do uruchomienia wybranego klipu dynamicznego na playerze, który wyświetli się na pełnym ekranie (lub w wielkości zdefiniowanej na danym klipie) nad pozostałą treścią. Klipy dynamiczne tworzy się w Ustawienia -> Dynamiczne.

Konfiguracja

Pole Klip: klip dynamiczny który ma się wyświetlić.

Next

Funkcja Next służy do przełączenia na kolejny klip w danym obszarze.

Konfiguracja

Pole Obszar: obszar, w którym zostanie przełączony klip (jeśli urządzenie odtwarza ten obszar)

Prev

Funkcja Prev jest analogiczna do funkcji Next, przełącza na poprzedni klip w obszarze.

Korzystanie z panelu

Aby wykorzystać funkcje panelu przechodzimy do wybranego panelu klikając bezpośrednio na wybrany panel spośród listy wszystkich paneli.

W panelu rozróżnić możemy trzy sekcje, od góry:

 • Słowa kluczowe – zaznaczając słowo (lub słowa) kluczowe, wywołane funkcje zostaną przekazane dla wszystkich urządzeń, które mają przypisane wybrane słowo kluczowe
 • Playery – zaznaczając player (lub playery), wywołane funkcje zostaną przekazane dla tego urządzenia bądź urządzeń
 • Funkcje dodane do panelu – tutaj wyświetlane są kafelki, którymi możemy sterować urządzeniami. Aby wywołać daną funkcję, wystarczy na nią po prostu kliknąć.

Aby np. przeskoczyć do następnego klipu na urządzeniu PlayerW, zaznaczamy go klikając na jego kafelek. Następnie klikamy kafelek Next. Zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym wysłaniu żądania do jednego urządzenia lub komunikat o błędzie w przypadku, gdy funkcja Next nie została skonfigurowana poprawnie (brak wybranego obszaru)

Analogicznie postępujemy w przypadku innych funkcji.

Touch Panel2019-10-12T11:51:04+02:00

Excel XLS – integracja

Wytyczne integracji z Excel (XLS)

Wymagania dotyczące integracji

Wymagany jest odpowiednio spreparowany plik XLS, który będzie zawierać w:

 • Kolumnie A uniwersalne identyfikatory wydarzeń
 • Kolumnie B daty i godziny rozpoczęcia wydarzeń
 • Kolumnie C daty i godziny zakończenia wydarzeń
 • Kolumnie D tematy spotkań
 • Kolumnie E autora/organizatora spotkań
 • Kolumnie F opisy spotkań
 • Kolumnie G nazwa integrowana salki (nazwa z pola integratoin resource name)
Przykładowa tabelka w Excel

Przykładowa tabelka w Excel

Pierwszy rząd jest pomijany, dlatego w A1, B1, C1, D1, E1, F1 i G1 zalecamy napisać opisy kolumn

Dla serwera URVE plik XLS musi być dostępny po HTTP lub może być umieszczony na serwerze URVE.

Architektura

Import wydarzeń z pliku XLS

Integracja z plikiem Excel polega na pobraniu pliku z podanej ścieżki. Następnie z już pobranego pliku czyta listę wydarzeń. Na podstawie identyfikatorów wie, które wydarzenia należy zaktualizować, a które należy dodać. Wydarzenia, które są poza listą zostają oznaczone jako odrzucone.

Import wydarzeń

Import wydarzeń

Integracja

Integracja odbywa się przez wprowadzenie danych dostępowych przez Webmanager URVE w odpowiednich modułach (Rooms reservation – import i Rooms).
W Rooms integration service wpisujemy adres do pliku. Natomiast w Rooms uzupełniamy Integration Resource Name. Po zapisaniu danych wydarzenia będą automatycznie importowane co minutę. Zmiana częstotliwości importowania danych w ustawieniach Harmonogramu Windows.

Widok konfiguracji integracji z XLS

Widok konfiguracji integracji z XLS

Excel XLS – integracja2019-10-12T11:51:35+02:00

GSuite – integracja

Wytyczne integracji z GSuite

Wymagania dotyczące integracji

 1. Niezbędny jest token (token generowany jest podczas integracji) do konta, które posiada pełne uprawnienia odczytu i zapisu do wszystkich kalendarzy, dla których ma być wykonywany eksport/import.
 2. Konieczne jest dostarczenie identyfikatorów poszczególnych kalendarzy (identyfikator można znaleźć w sekcji ustawień danego kalendarza). Taki identyfikator wygląda jak adres e-mail.
 3. Moduł Integration service, który dostępny jest w sekcji wdrożenia.

Architektura

Schemat importu wydarzeń z GSuite

Import wydarzeń odbywa się poprzez pobierania wydarzeń przez Serwer URVE z GSuite za pomocą konta, którego token jest podany podczas integracji. Pobrane w ten sposób wydarzenia są wyświetlane na panelach LOBO. Import odbywa się automatycznie raz na minutę. Ten czas jest ustawiony na sztywno.

Architektura_komunikacji

Schemat eksportu wydarzeń z paneli LOBO do GSuite:

W wypadku, gdy możliwe jest dodawanie nowych wydarzeń poprzez panel LOBO, eksport odbywa się poprzez konto, którego token został podany podczas integracji. Takie wydarzenie doda się do odpowiedniego kalendarza w GSuite. Do minuty czasu wydarzenie pojawi się na Panelu LOBO.

Eksport wydarzeń

Przebieg integracji

Założenia:

 • Przykładowy ID kalendarza salki: slqd3fi9sk0onrd7aqh50e103g@group.calendar.google.com

Integracja:

 1. Pobieramy, instalujemy i przechodzimy do modułu Integration service.
 2. Tworzymy nowy wpis.

  Tworzenie nowego wpisu

 3. Jako typ wybieramy GSuite.
 4. Klikamy w
 5. Zostaniemy przekierowani na stronę Google. Należy zalogować się na konto, które posiada wszelkie uprawnienia do kalendarzy GSuite.
 6. Zezwalamy ma dostęp:
 7. Kopiujemy kod i wklejamy go do pola Token
 8. W polu Network wybieramy sieć, w której ma wykonać się integracja. Jeśli jest to sieć MyScreens to ją zostawiamy. Następnie klikamy w 
 9. Przechodzimy do Spisu Sal (Rooms)
 10. Przechodzimy do salki dla której chcemy dokonać połączenia z odpowiednim kalendarzem.Gdy nie ma jeszcze odpowiedniej Sali dodanej, należy stworzyć nowy wpis zgodnie z instrukcją Rezerwacja_sal_ver05_PL, rozdział „Dodawanie nowej Sali”.
 11. W polu Integration resource wklejamy ID kalendarza.
 12. Zapisujemy
 13. Należy odczekać 1-2 minuty w celu wyświetlenia wydarzeń na Panelu LOBO. W tym czasie można integrować pozostałe salki z odpowiednimi kalendarzami Google Calendar.
 14. Gotowe!
GSuite – integracja2019-08-23T11:57:35+02:00

Konfiguracja Lobo

Konfiguracja LOBO

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja za pomocą szablonu

1. Za pomocą kabla RJ45 podłącz urządzenie do sieci, w której ma działać urządzenie.

2. Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą zasilacza 5V/12V(w zależności od wersji urządzenia) DC lub zasilania PoE+ 48V.
Nie należy korzystać z dwóch źródeł zasilania naraz. Grozi to nieprawidłowym działaniem urządzenia.

3. Urządzenie uruchomi się. Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli się szablon z opcjami, których zmiany są konieczna do prawidłowego działania urządzenia w sieci. Po wykonaniu wszystkich kroków urządzenie jest gotowe.

Konfiguracja manualna

1. Aby manualnie przejść do ustawień urządzenia należy w czasie wyświetlania logo URVE przesunąć palcem ekran w bok.

2. Gdy wyświetli się panel numeryczny, należy wpisać hasło: 1981.

3. Opcjonalnie można poczekać aż urządzenie się załaduje i z poziomu głównego ekranu przejść do ustawień 3 razy stukając palcem w datę i godzinę (górny prawy róg).

4. Na ekranie pojawi się panel konfiguracyjny, na którym należy:

A. Wpisać nazwę urządzenia unikając znaków specjalnych
B. Wpisać adres IP serwera, z którego urządzenie będzie pobierać dane, zachowując składnię jak na rysunku poniżej
C. Zapisać zmiany oraz zrestartować urządzenie

LOBO configuration

LOBO configuration

D. W przypadku konieczności konfiguracji statycznego adresu IP, należy przejść do ustawień systemu (Show system settings). W przypadku DHCP dalsza konfiguracja jest niepotrzebna.

• Przejść do Wireless & networks a następnie wybrać More

LOBO network configuration

LOBO network configuration

Przejść do pola Ethernet

LOBO network configuration

LOBO network configuration

• Wybrać Ethernet IP mode, zmienić ustawienia adresu na static i manualnie uzupełnić dostępne pola

LOBO network configuration

LOBO network configuration

• Aby wyjść z ustawień IP należy w sekcji Device przejść do Apps, palcem przesunąć ekran do sekcji Running, a następnie przejść do Settings i kliknąć stop. Nastąpi powrót do głównego ekranu ustawień urządzenia, gdzie należy kliknąć Restart Player

Konfiguracja Lobo2019-02-19T10:53:09+01:00

Instrukcja LOBO

Instrukcja LOBO

 I. Widok szablonów i działanie

System URVE dla LOBO 10 składa się z kliku widoków na ekranie, które pozwalają na przeglądanie listy wydarzeń, dokonywanie rezerwacji, zgłaszanie problemów technicznych, a także na wyszukiwanie najbliższych wolnych sal. Widok poszczególnych szablonów może nieznacznie się różnić w poszczególnych instalacjach i należy uwzględnić ewentualne zmiany funkcjonalne, wynikające z tego faktu. W każdym przypadku czynność potwierdzamy przyciskiem Rezerwuj/Zaloguj/Wyślij/Wybierz lub anulować przyciskami Anuluj/Powrót.

1. Widok listy wydarzeń (dla danej sali)

Rysunek 1 Widok listy wydarzeń

Rysunek 1 Widok listy wydarzeń

 1. Menu
 2. Maksymalna ilość osób przewidziana dla sali
 3. Wyposażenie sali
 4. Nazwa sali
 5. Dodawanie rezerwacji
 6. Wyszukiwanie wolnej sali
 7. Nazwa wydarzenia
 8. Prowadzący wydarzenie
 9. Czas trwania wydarzenia
 10. Potwierdzanie wydarzenia
 11. Oś czas prezentująca zajętość sali w danym dniu

2. Logowanie do Active Directory, Lotus – niezbędne do potwierdzenia czynności wykonywanych przy panelu

Dokonywanie czynności z poziomu urządzenia Lobo 10 wymaga autoryzacji użytkownika przy pomocy danych z Active Directory/Lotus.

Rysunek 2 Widok weryfikacji użytkownika

Rysunek 2 Widok weryfikacji użytkownika

 1. Login
 2. Hasło
 3. Informacja o możliwości skorzystania z czytnika RFID

System nie zapisuje danych użytkownika, dlatego podczas każdej czynności wymagającej autoryzacji konieczne jest ich ponowne wprowadzenie.

3. Menu

Widok menu pozwala na wybranie odpowiedniej czynności. Otwieramy je naciskając przycisk (pkt 1.1) lub przesuwając palcem od lewej krawędzi w kierunku środka ekranu.

Rysunek 3 Widok menu

Rysunek 3 Widok menu

 1. Zgłoszenie problemu w sali
 2. Zamówienie cateringu – możliwe jedynie przed rozpoczęciem danego wydarzenia
 3. Zamówienie dodatkowego wyposażenia – możliwe jedynie przed rozpoczęciem danego wydarzenia
 4. Pozwala na tymczasową zmianę sali na panelu. Dzięki temu możemy przeglądać jej wydarzenia oraz dokonywać w niej rezerwacji
 5. Przełącza do widoku kalendarza danej Sali
 6. W czasie trwającego wydarzani pozwala na szybki podgląd listy wydarzeń

4. Wyszukiwanie wolnej sali

Widok pozwala na wyszukanie wolnej sali i zarezerwowania jej.

Rysunek 4 Widok wyszukiwania wolnej sali

Rysunek 4 Widok wyszukiwania wolnej sali

 1. Pole określające godzinę rozpoczęcia
 2. Pole określające godzinę zakończenia
 3. Wyszukiwanie wolnej sali
 4. Lista sal spełniających kryteria wyszukiwania

5. Rezerwacja Sali

Rysunek 5 Widok formularza rezerwacji sali

 1. Pole nazwy wydarzenia
 2. Pole godziny rozpoczęcia wydarzenia (wybór z kalendarza)
 3. Pole godziny zakończenia wydarzenia (wybór z kalendarza)
 4. Nazwa sali
 5. Anulowanie rezerwacji / powrót do listy wydarzeń
 6. Rezerwacja wydarzenia

6. Widok aktywnego wydarzenia

W momencie, gdy w danej sali trwa wydarzenie, widok listy wydarzeń zmienia się na widok aktywnego wydarzenia.

Rysunek 6 Widok aktywnego wydarzenia

Rysunek 6 Widok aktywnego wydarzenia

 1. Pozwala na wcześniejsze zakończenie spotkania i zwolnienie sali
 2. Dodawanie rezerwacji
 3. Wyszukiwanie wolnej sali
 4. Nazwa aktualnego wydarzenia
 5. Osoba prowadząca aktualne wydarzenie
 6. Godzina zakończenia aktualnego wydarzenia
 7. Potwierdzenie spotkania

7.  Potwierdzanie spotkania

Spotkanie można potwierdzić na określoną ilość czasu przed spotkaniem
lub w trakcie jego trwania (standardowo czas ten wynosi 15 min). Czas ten definiowany jest przez Administratora w ustawieniach systemu. Spotkanie można potwierdzić z widoku listy wydarzeń oraz widoku aktywnego wydarzenia. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie wydarzenia z listy.

8. Zgłaszanie problemu

W celu zgłoszenia problemu należy wybrać przycisk „Zgłoś problem” z menu i z listy dostępnych zgłoszeń, wybrać, czego dotyczy zgłoszenie.

Rysunek 7 Widok zgłoszenia problemu w sali

Rysunek 7 Widok zgłoszenia problemu w sali

 1. Wybór rodzaju problemu

9. Zamawianie cateringu

W celu złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „Zamów catering” z menu i wprowadzić potrzebne dane.

Rysunek 8 Widok zamawiania cateringu

Rysunek 8 Widok zamawiania cateringu

 1. Ilość osób dla której chcemy zamówić catering
 2. Rzeczy, które chcemy zamówić
 3. Wybór wydarzenia dla którego dokonujemy zamówienia

10. Zamawianie dodatkowego wyposażenia

W celu zamówienia dodatkowego wyposażenia należy wybrać przycisk „Zamów dodatkowe wyposażenie” z menu i wprowadzić potrzebne dane.

Rysunek 9 Widok zamawiania dodatkowego wyposażenia

Rysunek 9 Widok zamawiania dodatkowego wyposażenia

 1. Wyposażenie, które chcemy zamówić
 2. Wybór wydarzenia dla którego dokonujemy zamówienia

11. Zmiana sali

LOBO pozwala na tymczasową zmianę sali w celu podglądnięcia jej wydarzeń. W tym celu wybieramy z menu pozycję „Zmień salę”.

Rysunek 10 Widok zmiany sali

Rysunek 10 Widok zmiany sali

 1. Wybór sali, którą chcemy przeglądać

12. Widok kalendarza

Wydarzenia na urządzeniu możemy przyglądać w domyślnym widoku listy, ale też w postaci kalendarza z podziałem na miesiąc/tydzień/dzień. W tym celu wybieramy z menu pozycję „Widok kalendarza”

Rysunek 11 Widok kalendarza

Rysunek 11 Widok kalendarza

 1. Powrót do domyślnego widoku
 2. Wybór trybu w jakim chcemy przeglądać wydarzenia

13. Zarządzanie wydarzeniem

W celu podglądu szczegółów lub modyfikacji wydarzenia należy będąc na liście wydarzeń przesunąć wybrane wydarzenie w lewą stronę.

Rysunek 12 Menu wydarzenia

Rysunek 12 Menu wydarzenia

 1. Pokazuje szczegółowe informacje na temat wydarzenia
 2. Pozwala skrócić lub wydłużyć spotkanie
 3. Usuwa spotkanie

14. Szczegóły wydarzenia

Po przesunięciu wydarzenia i wybraniu opcji „Informacje” otworzy się okienko ze szczegółami na temat wydarzeń.

Rysunek 13 Szczegóły wydarzenia

Rysunek 13 Szczegóły wydarzenia

 1. Nazwa wydarzenia
 2. Nazwa Sali
 3. Prowadzący wydarzenie
 4. Opis wydarzenia
 5. Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia wydarzenia

15.  Zmiana godzin wydarzenia

Jeśli jesteśmy właścicielem wydarzenia, możemy z poziomu panelu skrócić lub wydłużyć.  W tym celu z menu wydarzenia wybieramy pozycję „Zmień”.

Rysunek 14 Zmiana czasu trwania wydarzenia

Rysunek 14 Zmiana czasu trwania wydarzenia

 1. Wybór rodzaju zdarzenia – skracanie/wydłużanie spotkania
 2. Uproszczony wybór modyfikacji czasu spotkania
 3. Manualne wprowadzenie godziny zakończenia spotkania

16.  Usuwanie spotkania

Z menu wydarzenia wybieramy pozycję „Usuń” i po potwierdzeniu uprawnień wydarzenie zostanie skasowane.

Instrukcja LOBO2019-02-19T10:52:32+01:00

LOBO Instruction

LOBO Instruction

 I. Widok szablonów i działanie

System URVE dla LOBO 10 składa się z kliku widoków na ekranie, które pozwalają na przeglądanie listy wydarzeń, dokonywanie rezerwacji, zgłaszanie problemów technicznych, a także na wyszukiwanie najbliższych wolnych sal. Widok poszczególnych szablonów może nieznacznie się różnić w poszczególnych instalacjach i należy uwzględnić ewentualne zmiany funkcjonalne, wynikające z tego faktu. W każdym przypadku czynność potwierdzamy przyciskiem Rezerwuj/Zaloguj/Wyślij/Wybierz lub anulować przyciskami Anuluj/Powrót.

1. Widok listy wydarzeń (dla danej sali)

Rysunek 1 Widok listy wydarzeń

Rysunek 1 Widok listy wydarzeń

 1. Menu
 2. Maksymalna ilość osób przewidziana dla sali
 3. Wyposażenie sali
 4. Nazwa sali
 5. Dodawanie rezerwacji
 6. Wyszukiwanie wolnej sali
 7. Nazwa wydarzenia
 8. Prowadzący wydarzenie
 9. Czas trwania wydarzenia
 10. Potwierdzanie wydarzenia
 11. Oś czas prezentująca zajętość sali w danym dniu

2. Logowanie do Active Directory, Lotus – niezbędne do potwierdzenia czynności wykonywanych przy panelu

Dokonywanie czynności z poziomu urządzenia Lobo 10 wymaga autoryzacji użytkownika przy pomocy danych z Active Directory/Lotus.

Rysunek 2 Widok weryfikacji użytkownika

Rysunek 2 Widok weryfikacji użytkownika

 1. Login
 2. Hasło
 3. Informacja o możliwości skorzystania z czytnika RFID

System nie zapisuje danych użytkownika, dlatego podczas każdej czynności wymagającej autoryzacji konieczne jest ich ponowne wprowadzenie.

3. Menu

Widok menu pozwala na wybranie odpowiedniej czynności. Otwieramy je naciskając przycisk (pkt 1.1) lub przesuwając palcem od lewej krawędzi w kierunku środka ekranu.

Rysunek 3 Widok menu

Rysunek 3 Widok menu

 1. Zgłoszenie problemu w sali
 2. Zamówienie cateringu – możliwe jedynie przed rozpoczęciem danego wydarzenia
 3. Zamówienie dodatkowego wyposażenia – możliwe jedynie przed rozpoczęciem danego wydarzenia
 4. Pozwala na tymczasową zmianę sali na panelu. Dzięki temu możemy przeglądać jej wydarzenia oraz dokonywać w niej rezerwacji
 5. Przełącza do widoku kalendarza danej Sali
 6. W czasie trwającego wydarzani pozwala na szybki podgląd listy wydarzeń

4. Wyszukiwanie wolnej sali

Widok pozwala na wyszukanie wolnej sali i zarezerwowania jej.

Rysunek 4 Widok wyszukiwania wolnej sali

Rysunek 4 Widok wyszukiwania wolnej sali

 1. Pole określające godzinę rozpoczęcia
 2. Pole określające godzinę zakończenia
 3. Wyszukiwanie wolnej sali
 4. Lista sal spełniających kryteria wyszukiwania

5. Rezerwacja Sali

Rysunek 5 Widok formularza rezerwacji sali

 1. Pole nazwy wydarzenia
 2. Pole godziny rozpoczęcia wydarzenia (wybór z kalendarza)
 3. Pole godziny zakończenia wydarzenia (wybór z kalendarza)
 4. Nazwa sali
 5. Anulowanie rezerwacji / powrót do listy wydarzeń
 6. Rezerwacja wydarzenia

6. Widok aktywnego wydarzenia

W momencie, gdy w danej sali trwa wydarzenie, widok listy wydarzeń zmienia się na widok aktywnego wydarzenia.

Rysunek 6 Widok aktywnego wydarzenia

Rysunek 6 Widok aktywnego wydarzenia

 1. Pozwala na wcześniejsze zakończenie spotkania i zwolnienie sali
 2. Dodawanie rezerwacji
 3. Wyszukiwanie wolnej sali
 4. Nazwa aktualnego wydarzenia
 5. Osoba prowadząca aktualne wydarzenie
 6. Godzina zakończenia aktualnego wydarzenia
 7. Potwierdzenie spotkania

7.  Potwierdzanie spotkania

Spotkanie można potwierdzić na określoną ilość czasu przed spotkaniem
lub w trakcie jego trwania (standardowo czas ten wynosi 15 min). Czas ten definiowany jest przez Administratora w ustawieniach systemu. Spotkanie można potwierdzić z widoku listy wydarzeń oraz widoku aktywnego wydarzenia. Brak potwierdzenia spowoduje usunięcie wydarzenia z listy.

8. Zgłaszanie problemu

W celu zgłoszenia problemu należy wybrać przycisk „Zgłoś problem” z menu i z listy dostępnych zgłoszeń, wybrać, czego dotyczy zgłoszenie.

Rysunek 7 Widok zgłoszenia problemu w sali

Rysunek 7 Widok zgłoszenia problemu w sali

 1. Wybór rodzaju problemu

9. Zamawianie cateringu

W celu złożenia zamówienia należy wybrać przycisk „Zamów catering” z menu i wprowadzić potrzebne dane.

Rysunek 8 Widok zamawiania cateringu

Rysunek 8 Widok zamawiania cateringu

 1. Ilość osób dla której chcemy zamówić catering
 2. Rzeczy, które chcemy zamówić
 3. Wybór wydarzenia dla którego dokonujemy zamówienia

10. Zamawianie dodatkowego wyposażenia

W celu zamówienia dodatkowego wyposażenia należy wybrać przycisk „Zamów dodatkowe wyposażenie” z menu i wprowadzić potrzebne dane.

Rysunek 9 Widok zamawiania dodatkowego wyposażenia

Rysunek 9 Widok zamawiania dodatkowego wyposażenia

 1. Wyposażenie, które chcemy zamówić
 2. Wybór wydarzenia dla którego dokonujemy zamówienia

11. Zmiana sali

LOBO pozwala na tymczasową zmianę sali w celu podglądnięcia jej wydarzeń. W tym celu wybieramy z menu pozycję „Zmień salę”.

Rysunek 10 Widok zmiany sali

Rysunek 10 Widok zmiany sali

 1. Wybór sali, którą chcemy przeglądać

12. Widok kalendarza

Wydarzenia na urządzeniu możemy przyglądać w domyślnym widoku listy, ale też w postaci kalendarza z podziałem na miesiąc/tydzień/dzień. W tym celu wybieramy z menu pozycję „Widok kalendarza”

Rysunek 11 Widok kalendarza

Rysunek 11 Widok kalendarza

 1. Powrót do domyślnego widoku
 2. Wybór trybu w jakim chcemy przeglądać wydarzenia

13. Zarządzanie wydarzeniem

W celu podglądu szczegółów lub modyfikacji wydarzenia należy będąc na liście wydarzeń przesunąć wybrane wydarzenie w lewą stronę.

Rysunek 12 Menu wydarzenia

Rysunek 12 Menu wydarzenia

 1. Pokazuje szczegółowe informacje na temat wydarzenia
 2. Pozwala skrócić lub wydłużyć spotkanie
 3. Usuwa spotkanie

14. Szczegóły wydarzenia

Po przesunięciu wydarzenia i wybraniu opcji „Informacje” otworzy się okienko ze szczegółami na temat wydarzeń.

Rysunek 13 Szczegóły wydarzenia

Rysunek 13 Szczegóły wydarzenia

 1. Nazwa wydarzenia
 2. Nazwa Sali
 3. Prowadzący wydarzenie
 4. Opis wydarzenia
 5. Data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia wydarzenia

15.  Zmiana godzin wydarzenia

Jeśli jesteśmy właścicielem wydarzenia, możemy z poziomu panelu skrócić lub wydłużyć.  W tym celu z menu wydarzenia wybieramy pozycję „Zmień”.

Rysunek 14 Zmiana czasu trwania wydarzenia

Rysunek 14 Zmiana czasu trwania wydarzenia

 1. Wybór rodzaju zdarzenia – skracanie/wydłużanie spotkania
 2. Uproszczony wybór modyfikacji czasu spotkania
 3. Manualne wprowadzenie godziny zakończenia spotkania

16.  Usuwanie spotkania

Z menu wydarzenia wybieramy pozycję „Usuń” i po potwierdzeniu uprawnień wydarzenie zostanie skasowane.

LOBO Instruction2019-02-19T10:59:13+01:00

Lobo Configuration

LOBO configuration

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja za pomocą szablonu

1. Za pomocą kabla RJ45 podłącz urządzenie do sieci, w której ma działać urządzenie.

2. Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą zasilacza 5V/12V(w zależności od wersji urządzenia) DC lub zasilania PoE+ 48V. Nie należy korzystać z dwóch źródeł zasilania naraz. Grozi to nieprawidłowym działaniem urządzenia.

3. Urządzenie uruchomi się. Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli się szablon wskazujący na opcje, których zmiana są konieczna do prawidłowego działania urządzenia w sieci. Po wykonaniu wszystkich kroków urządzenie jest gotowe do działania.

Konfiguracja manualna

1. Aby manualnie przejść do ustawień urządzenia należy w czasie wyświetlania logo URVE przesunąć palcem ekran w bok.

2. Gdy wyświetli się panel numeryczny, należy wpisać hasło: 1981.

3. Opcjonalnie można poczekać aż urządzenie się załaduje i z poziomu głównego ekranu przejść do ustawień 3 razy stukając palcem w datę i godzinę (górny prawy róg).

4. Na ekranie pojawi się panel konfiguracyjny, na którym należy:

A. Wpisać porządaną nazwę urządzenia unikając znaków specjalnych
B. Wpisać adres IP serwera, z którego urządzenie będzie pobierać dane zachowując przykładową składnię
C. Zapisać zmiany oraz zrestartować urządzenie

LOBO configuration

LOBO configuration

D. W przypadku konieczności konfiguracji statycznego adresu IP, należy przejść do ustawień systemu (Show system settings). W przypadku DHCP dalsza konfiguracja jest niepotrzebna.

• Przejść do Wireless & networks a następnie wybrać More

LOBO network configuration

LOBO network configuration

Przejść do pola Ethernet

LOBO network configuration

LOBO network configuration

• Wybrać Ethernet IP mode, zmienić ustawienia adresu na static i manualnie uzupełnić dostępne pola

LOBO network configuration

LOBO network configuration

• Aby wyjść z ustawień IP należy w sekcji Device przejść do Apps, palcem przesunąć ekran do sekcji Running, a następnie przejść do Settings i kliknąć stop. Nastąpi powrót do głównego ekranu ustawień urządzenia, gdzie należy kliknąć Restart Player

Lobo Configuration2019-02-19T11:00:19+01:00

URVE Server reinstall without loosing data

Long awaited feature is here : you can reinstall URVE Server without loosing any data. Just run installer with new version and if it detect previous installation – it will export and import database after installation.

URVE Server reinstall without loosing data2018-07-14T22:58:02+02:00

Instalacja playera URVE na Androidzie

Instalacja playera na Androidzie przebiega w następujący sposób:

 1. Rootowanie Androida. Niezależnie od wersji Androida, URVE uruchomione na Androidzie wymaga zrootowanego urzadzenia. Urządzenia które przechodzą przez Eveo zazwyczaj są rootowane.
 2. Instalacja pliku .apk z playerem. Plik ten można pobrać ze strony eveo – najwygodniej zrobić to z samego urzadzenia logując się do strefy partnera. Plik .apk należy po prostu uruchomić, potwierdzić instalację i po chwili uruchomić URVE Player.
 3. Konfiguracja adresu serwera możliwa jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy i wpisaniu pinu 1981./li>
 4. Po skonfigurowaniu należy kliknąć Save i Close
 5. Podczas pierwszego uruchomienia zostanie zainstalowany „URVE Player Autostart”. Należy go teraz przynajmniej raz uruchomić.
 6. URVE Player Autostart łatwo rozpoznać po szarym gradientowym tle. Po około ośmiu sekundach uruchamiany jest URVE Player.
 7. Gdy URVE Player pobierze pliki z serwera, następuje jego restart (8 sekund przerwy).
 8. Należy wejść jeszcze raz do konfiguracji playera (prawy klawisz mysz, pin 1981) i kliknąć Reboot
 9. Po restarcie, system zapyta o domyślny Launcher. Należy zostawić domyślny launcher (nie wybierać URVE Autostart)
 10. Należy wypiąć wtyczkę z zasilaniem i uruchomić urządzenie ponownie celem sprawdzenia czy instalacja przebiegła bezbłędnie. Jeśli po około minucie widzimy URVE Player odtwrzający treść pobraną z serwera, wszystko jest w porządku.
Instalacja playera URVE na Androidzie2017-03-31T19:17:26+02:00

Kamery IP firmy AXIS

Do dzisiejszego dnia (a lat minęło kilka) nie spotkaliśmy się z lepszymi kamerami IP niż te firmy AXIS. Dysponują one strumieniami MJPEG i RTSP i mogą być wyświetlane przez URVE na różne sposoby. Oto adresy tych strumieni:

rtsp://ADRES_KAMERY:554/axis-media/media.amp
http://ADRES_KAMERY/mjpg/video.mjpg

Kamery IP firmy AXIS2017-03-31T19:17:24+02:00

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić komfort użytkowania. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz.
Read more
Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close